Škola v prírode

Organizujeme za spolupráce jednotlivých škôl:

Kopec zaujímavých činností a možností na výlety a spoznávanie:

Pozrite si bližšie, čo sa nachádza v okolí...